Emocionalna zrelost

Šta je to emocionalna zrelost? Ovo pitanje je jako važno za sve ljude, jer da bi dostigli neku zrelost prvo moramo da znamo šta znači biti zrela ličnost. Zrelost se uglavnom procenjuje na osnovu toga kakav odnos osoba pokazuje prema sebi i drugima, kako se nosi sa različitim životnim situacijama. Ali da li je to sve na osnovu čega možemo proceniti nečiju zrelost? Klasične terapije i filozofije po kojim procenjujemo nečije zdravlje ili zrelost ne uključuju i druge dimenzije osobe. Njihov glavni fokus je da li je osoba socijalno funkcionalna i socijalno prilagođena, a ne da li je osoba u kontaktu sa svojom autentičnošću. Frojd je kao zdravu i zrelu ličnost video onog ko je sposoban da vodi aktivan život i da uživa u njemu. Takođe se i ovde može videti da je ogroman fokus na funkcionalnost, a ne na autentičnost.

person s left hand holding green leaf plant
Photo by Alena Koval on Pexels.com

Po mom mišljenju emocionalna zrelost je sposobnost da se razlikuju i prepoznaju sopstvene emocije, kapacitet za njihovo sadržavanje i sposobnost za njihovo adekvatno upravljanje i izražavanje. Emotivno zrela osoba lako može da prepozna svoje trenutno stanje od svog autentičnog sržnog JA. Ne drži emocije pod kontrolom, već sa njima upravlja na konstruktivan način. Naša emocionalna zrelost se najbolje vidi u kvalitetima naših odnosa sa drugima, sobom i svetom uopšteno.

U Dubinskoj Regresoterapiji mi smatramo da je funkcionalnost bitan element za kvalitetan život, ali ne i za srećan. Mi želimo da upoznamo ljudsku autentičnost i spontanost. Svi obrasci, stavovi, uverenja i emocije koje ne pripadaju osobi koja dolazi na regresoterapiju će biti razrešeni. Osoba će moći da pronađe svoje autentičnije stavove koji će biti fleksibilni i koji su u saglasnosti sa njenom sržju.

Preduslov za pravi duhovni rad je uvek emocionalna zrelost. Ona čini temelj koji kasnije služi za izgradnju duhovne mudrosti i spoznaje.


Autor: Miloš Kovačević

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: