Unutrašnji polariteti

Ceo univerzum je sačinjen od polariteta (suprotnosti), svetlo-tama, hladno-toplo, gore-dole… Tako je i naš unutrašnji univerzum sačinjen od raznih polariteta kao što su moć-nemoć, superiornost-inferiornost, smisao-besmisao, snaga-slabost (polariteti nisu nužno u odnosu dobar-loš). Glavni nagon naše duše je sjedinjavanje i celovitost. Kroz naš ceo život mi ćemo svesno ili nesvesno težiti ka celovitosti. U jednom periodu života jedan polaritet će imati više snage i vući nas ka jednoj strani, dok u drugom periodu drugi polaritet će to isti raditi i mi ćemo biti stalno kompulsivno uvučeni u igru polariteta. Čim nas jedan polaritet uvuče u svoju igru, mi prestajemo da budemo fleksibilni i da sagledavamo život u celini. Rađa se rigidnost i mi tada posmatramo život samo iz jednog ugla. Daću vam sada jedan primer iz svakodnevnice kako bi bolje razumeli funkcionisanje polariteta. Da li vam se ikada desilo da u početku čeznete za ljubavnim odnosom, koji kada ostvarite, počinje da vas guši i odjednom osećate potrebu za slobodom? Ili situaciju da tražite mir u životu, a kada ga dostignete, posle određenog vremena postane dosadno pa želite uzbuđenje i neizvesnost? Ili da ste u početku u vezi za neke stvari jako bili zagrejani i motivisani da ostvarite ili dobijete, a da vam to posle određenog vremena postane dosadno i odustanete? Ne postoji osoba na ovoj planeti da nije doživela neku vrstu klackalice u svom životu. Svako od nas ima mnogo ovakvih polariteta i mi učestvujemo u njihovoj igri nesvesno i prinudno. Šta je onda rešenje, kada ne možemo trajno da zadržimo ,,pozitivan” polaritet? Rešenje je integracija polariteta u jedno. Kad se to ostvari, čovek je u stanju da pravi svesne izbore, po svojoj slobodnoj volji.

board game business challenge chess
Photo by Pixabay on Pexels.com

Kada integrišemo dva polariteta tada oni gube snagu nad nama i prestajemo da prosto reagujemo na spoljašnje okolnosti. Počinjemo da odgovaramo na njih na način koji je prikladan uz slobodu da odlučujemo. Stvaramo kapacitet da sagledamo celu situaciju iz mnogih uglova i da preuzmemo odgovornost za naše postupke. Svesna osoba zna i prihvata mnoge suprotne sile i kvalitete unutra sebe.

Svaki par polariteta pripadaju jednoj istoj energiji, dve strane istog novčića. Samo mali broj ljudi koji su duhovno osvešćeni vide svet kao jedan i nepodeljiv. Ti ljudi su svojim trudom uspeli da prevaziđu dualnost i da prepoznaju jednost koja je svuda. Većina metoda koje se fokusiraju samo na jedan polaritet, a zanemaruju drugi će imati samo trenutni uspeh. Fokusiranje i ulaganje energije samo u jednu stranu (jedan polaritet) može samo privremeno da dovede do slabljenja drugog polariteta. Medjutim, polariteti su u međuzavisnom odnosu i težiće stalnom smenjivanju. Tako da je samo pitanje vremena kada će se svom svojom snagom druga strana polariteta ponovo ispoljiti.

Kroz Dubinsku Regresoterapiju mi počinjemo sa ovim procesom integracije i duša postepeno postaje celovita. Postoji ogroman repertorar tehnika i metoda kojim se služi Dubinska Regresoterapija za integraciju raznih polariteta i suprotnosti koje se nalaze u nama.


Autor: Miloš Kovačević

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: