Energetska vezanost

Svi odnosi su tu da nam pomognu u našem razvoju, tako da iza svih negativnih iskustava sa drugim ljudima se krije neka lekcija koja će obogatiti našu dušu i povećati našu svesnost! Kroz odnose rastemo. 

Čim stupimo sa nekom osobom u kontakt tada počinjemo da formiramo sa tom osobom energetsku vezu. Kako vreme prolazi mi stvaramo brojne veze sa različitim ljudima. Neke veze su negujuće, dok druge veze postaju teret naše duše. One veze koje nam stvaraju teret su veze koje nam onemogućuju dalji rast i razvoj. Kroz regresoterapeutski rad mi razrešavamo opterećujuće veze i pomažemo osobama da nastavi svoj rast.

abstract art burnt color
Photo by Pixabay on Pexels.com

Raskidi veze sa drugom osobom

Ako smo u prošlosti imali sa nekim težak raskid ili prekid odnosa, tu se uglavnom krije ogromna količina energije koja blokira naš dalji rast. Da bi zaista završili sa nekim odnosom neophodno je da ga završimo i na energetskom nivou. Brojne terapije zanemaruju ovaj nivo već rade samo na mentalnom i emocionalnom nivou. Ako energetski nivo ostavimo, tada nije bitno koliko smo udaljeni od te osobe, sva negativna energija koja se nalazi u tom odnosu će uticati na nas. Da bi u potpunosti razrešili odnos sa nekom osobom neophodno je raditi na emocionalnom, mentalnom i energetskom planu tog odnosa.

Raskidanje veze sa osobama koje su umrle

Ponekad je jako traumatično kada se iznenada desi smrt neke naše voljene osobe. Tada možemo ostati zaglavljeni i ne dati duši naše voljene osobe da ode i da nastavi svoje putovanje. Ta veza će jako uticati na nas, ali i na tu dušu da bude zaglavljena. Bol koji nosi ta vrsta vezanosti može da nam oduzme ogromnu količinu energije koju bi smo mogli da iskoristimo za naš dalji život. Mi zapravo sa ovom vrstom vezanosti ne dopuštamo sebi i duši koja je u energetskoj vezi sa nama dalji rast. Tada će nam se dešavati različita negativna emocionalna stanja kao što su: strahovi, anksioznosti, depresivne epizode i to će uveliko ugroziti kvalitet našeg života. Kroz rad mi ćemo osvestiti, da ako otpustimo vezanost prema toj duši, ta duša neće otići. Jedino što će biti promenjeno je taj odnos koji više neće biti baziran na bolu već na zajedničkom razumevanju životnog rasta i promena.

Poboljšavanje odnosa sa drugom osobom

Raskidanje negativne vezanosti ne znači prestanak odnosa sa tom osobom, već naprotiv, dovešće do poboljšanja u odnosu sa tom osobom. Sve te negativne veze imaju svoju temu i emocionalni naboj koji je u osnovi te vezanosti. Kad se oslobodimo tog emeocionalnog naboja tada utičemo na sam odnos sa tom osobom. Nesvesno će se i kod druge osobe desiti promena u vezi vašeg odnosa i teme sa kojom ste imali problem. Raskidanje energetske vezanosti služi i za poboljšavanje odnosa sa drugom osobom, jer mi raskidamo negativnu povezanost dok dobru ostavljamo. Neretko se kroz rad možemo susresti sa činjenicom da naše negativne veze sa nekom osobom dolaze iz prošlih života i karmičkih dugova, ali to je tema za neki sledeći tekst. Regresoterapija ima odličan pristup u razrešavanju teških odnosa sa drugom osobom.

Da li je dovoljno samo da raskinemo vezanost

Po mom mišljenju nije. Neophodno je da pored raskidanja vezanosti i isceljivanju emocionalnog bola iza te vezanosti, osoba nauči lekciju koja se nalazi iza samog odnosa sa tom osobom. Ne trebamo žuriti u raskidanju, prvo treba u potpunosti da razumemo taj odnos, da ga obradimo, da raščistimo sav emocionalni teret iza njega i na kraju da pronađemo dragulj u obliku lekcije koji će uticati na rast naše duše.


Autor: Miloš Kovačević

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: