Uticaj predaka

Mi nismo naše telo, mi imamo telo. Mi smo duhovna bića koja doživljavamo ljudsko iskustvo. Energija naših predaka je baza našeg života, jer ona predstavljaja našu vezu između naše duše i života na ovoj planeti. Zanimljivo je da kada pričamo o našim precima mi spominjemo naše korene, kao da svi mi negde nesvesno znamo da je energija naših predaka koren našeg života ovde na zemlji. Najveća greška današnjice je to što smo izgubili tradiciju i povezanost sa našim precima. Zaboravili smo koliko je važno biti u kontaktom sa tom predačkom energijom. Ako se čovek ne interesuje za prošlost i ne shvata zašto treba da zna svoje pretke, on je lišen pomoći i podrške roda. Ali takođe samo kontakt nije dovoljan, neophodno je da imamo dobar odnos sa našim bližnjima jer se kroz njih ta energija kreće. Ako postoji negde blokada u našem odnosu sa našom majkom, ocem, bratom, sestrom – tu stvaramo blokadu koja onemogućava protok energije našeg porodičnog polja. Pošto je ova tema preširoka, probaću ukratko da objasnim nekoliko stvari o uticaju naših predaka na nas.

Smrt i uticaj umrlih na naš život

Smrt je potpuno prirodna stvar koliko i život. Oni predstavljaju samo dve polarnosti. Da bi mogli da znamo šta je život, mi moramo da iskusimo prvo šta je smrt i obrnuto. Obe polarnosti zapravo predstavljaju pulsaciju života. Pošto su naši preci dali nama naš život, njihova energija je uvek tu – u nama. Ako ne prihvatamo i ne poštujemo naše pretke onda ne prihvatimo ni deo sebe. U teoriji regresoterapije duša je besmrtna, samim tim duša naših predaka i dalje utiče na nas i posle njihove smrti. Ono što kroz regresoterapiju pokušavamo da uradimo je da neutrališemo lošu energiju, a da privučemo dobru energiju za nas. Dobra energija je ona koja nam pomaže da ostvarimo naš život kakvim želimo.

adult affection baby child
Photo by Pixabay on Pexels.com

Izgubljena duša predaka

Kada smrt naših predaka nije bila laka (saobraćajne nesreće , bolesti, iznenadna smrt, samoubistvo…), duša našeg pretka može ostati izgubljena. Mnogo puta ostane zakočena, luta, ponekad traži pomoć od živih, a pošto je oni “ne čuju” može se zakačiti za njihovu vitalnu energiju. Tada osobi na kojoj se duša zakačila može osećati razne simptome. Pad imuniteta, umor i iscrpljenost, razna negativna emocionalna stanja, a ponekad može i da duša umrle osobe utiče na tok misli same osobe. Tada osoba može da počne da izvodi neka ponašanja koja do tada nikada nije, npr. da se kocka, pije ili bilo šta drugo što je duša umrle osobe izvodila kada je bila živa. Regresoterapijom tada ulazimomo u kontakt sa dušom našeg pretka i pomažemo joj da nastavi svoj dalji put.

Negativni obrasci naših predaka

Naši preci nam pored dobrih obrazaca, prenesu i negativne. Ponekad se dešava da osoba prosto ne može da nađe svoj izvor svojih trenutnih problema. Radeći sa takvom osobom vidimo da on nema nikakve značajne traumatske ili duševne dogadjaje koji su doveli do njegovog trenutnog stanja. Kada se to dogodi uglavnom tada sumnjamo na prenos negativnih obrazaca naših predaka na nas.

Uticaj prethodnih generacija na nas

Mogli bi reći da naših sedam prethodnih generacija simbolično predstavljaju i utiču na sedam naših energetskih centara:

  1. Prva generacija – Ja.
  2. Druga generacija – predstavljaju roditelji (2 osobe) i oni formiraju naše zdravlje, formiraju naše telo i prenose porodična uverenja i scheme funkcionisanja.
  3. Treca generacija – predstavljaju naše bake i deke (4 osobe) i oni su odgovorni za naš intelekt, talente, sposobnosti.
  4. Četvrta generacija – predstavljaju naše prababe i pradede (8 osoba) i oni su odgovorni za našu radost i harmoniju u životu i za naše materijalno blagostanje.
  5. Peta generacija – predstavljaju roditelji naših prababa i pradeda (16 osoba) i oni su odgovorni za našu bezbednost u životu.
  6. Šesta generacija – dede i babe naših prababa i pradeda (32 osobe), ova generacija je odgovorna za našu vezu sa tradicijom.
  7. Sedma generacija – prababe i pradede naših prababa i pradedova (64 osobe), ova generacija je odgovorna za mesto i državu u kojoj živimo.

Autor: Miloš Kovačević

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: