Lažno Ja

U današnje vreme postoje mnoge mape ličnosti, počevši od ezoterije pa sve do današnje psihologije. Mape poput eneagrama, šesnaest tipova ličnosti po Jungu se svuda u svetu koriste kako u marketingu, tako i u raznim firmama, školama. Moje mišljenje da sve vrsta tipologija imaju svoje mesto, ali da duša ide iznad bilo kakvih tipologija. Kada …

Uticaj predaka

Mi nismo naše telo, mi imamo telo. Mi smo duhovna bića koja doživljavamo ljudsko iskustvo. Energija naših predaka je baza našeg života, jer ona predstavljaja našu vezu između naše duše i života na ovoj planeti. Zanimljivo je da kada pričamo o našim precima mi spominjemo naše korene, kao da svi mi negde nesvesno znamo da …

Morfičko polje

Šta je morfičko polje Morfička polja prema engleskom biologu Rupertu Sheldrake-u su energetsko-informacijska polja u kojima je pohranjeno svo znanje i iskusvo koje postoji u Univerzumu. U njemu se nalaze informacije o svim ljudskim bićima, životinjama i celoj prirodi, nezavisno od vremena i prostora. Morfičko polje ima svaka osoba, ali i svaki organ ili ćelija. …

Psihosomatski problemi

Veza između uma i tela Od antičkih vremena se verovalo da su duša i telo povezani i da je čovek jedinstveno psihofizičko biće, ali je tek u prošlom veku medicina prihvatila da snažni emocionalni doživljaji i stres mogu uticati na naše zdravlje. Jedan od najboljih dokaza povezanosti tela i uma je placebo efekat. Placebo efekat …

Toksični stid

Svako od nas povremeno doživljava osećaj stida i to je sasvim normalno, ali kada stid postane toksičan tada kvalitet našeg života može dosta da opadne. Kako nastaje toksični stid i koja je razlika između toksičnog stida i zdravog stida? U ovom tekstu ću pokušati da vam odgovorim na oba pitanja. Kako se formira toksični stid? …

Unutrašnji polariteti

Ceo univerzum je sačinjen od polariteta (suprotnosti), svetlo-tama, hladno-toplo, gore-dole... Tako je i naš unutrašnji univerzum sačinjen od raznih polariteta kao što su moć-nemoć, superiornost-inferiornost, smisao-besmisao, snaga-slabost (polariteti nisu nužno u odnosu dobar-loš). Glavni nagon naše duše je sjedinjavanje i celovitost. Kroz naš ceo život mi ćemo svesno ili nesvesno težiti ka celovitosti. U jednom …

Uzroci većina psiholoških problema

Ono što najviše dovodi do naših emocionalnih i psiholoških problema jesu traume. Naša zaglavljenost u traumi dovodi do mnogih negativnih simptoma, kao što su: depresija, očaj, anksioznost, bespomoćnost, bes, posesivnost, osećaj stida i krivice. Sva ova osećanja se dalje manifestuju na mentalnom nivou u obliku negativnih uverenja kao što su: Ja sam defektan, Ja ništa …